86 % spotřebitelů se zajímá o používání svých údajů a má o ně obavy.

Ochrana klientských a osobních údajů je pro WPP a VML nesmírně důležitá, což se odráží v našich zásadách, školeních i celkovému přístupu. Proto našim klientům poskytujeme komplexní sadu služeb strukturovaných tak, aby umožňovaly rychlou integraci na základě jejich potřeb.

V úzké spolupráci s našimi klienty vytváříme provozní model E2E pro ochranu soukromí a správu. V první fázi vždy začínáme namátkovými kontrolami a audity, abychom získali znalosti o současném stavu. Na základě toho následně můžeme připravit:

  • Dokumentaci k ochraně osobních údajů
  • Rámec měření a metriky programu ochrany soukromí
  • Nastavení infrastruktury a technologií
  • Základní školení
  • Úvodní pilotní projekt na vybraných trzích / u vybraných značek

To všechno nám pomáhá získat důvěru zúčastněných stran, položit základy programu ochrany osobních údajů a usnadní jeho budoucí zavádění.

Na základě počátečního programu Privacy Program Enablement jsme pro naše klienty schopni zavést rozšířený pilotní projekt na globálních trzích, abychom uspokojili poptávku po dokonalé ochraně soukromí a dále upevnili náš závazek k ochraně údajů zákazníků.

Pro zvýšení efektivity pomáháme vybudovat a provozovat centrum pro "Ochranu dat a soukromí". Při respektování místních předpisů uplatňujeme standardní jednotný přístup napříč trhy a značkami, vytváříme jednotnou architekturu řešení a poskytujeme specialisty na ochranu osobních údajů podporující dodržování předpisů napříč všemi marketingovými aktivitami.

Naši odborníci na ochranu osobních údajů pomáhají k dodržování předpisů tím, že na toto téma poskytují ad hoc i pravidelné konzultace. Prověřují kampaně a činnosti ve fázi plánování, identifikují možné incidenty v oblasti ochrany osobních údajů a pravidelně přispívají k vytváření rámce ochrany osobních údajů - podporují tak plný soulad s předpisy o ochraně osobních údajů.

Máme přísné obchodní procesy, které je třeba dodržovat, abychom zajistili soulad s místními zákony o ochraně osobních údajů a naším vlastním interním programem ochrany osobních údajů.

Máme tým, který se věnuje ochraně soukromí a dat, abychom zajistili neustálou odbornost v této oblasti. Naši odborníci na ochranu osobních údajů jsou certifikováni podle CIPPP/E, máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, který je registrován u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Abychom zůstali důvěryhodným partnerem, přísně dodržujeme a podléháme pravidelným interním a externím auditům:

  • Charta WPP o ochraně osobních údajů a bezpečnosti - Obecné kontroly výpočetní techniky (technické a organizační kontroly, které jsou v zásadě v souladu s normou ISO 27001:2013).
  • Certifikace podle normy ISO 27001:2013.

POZNEJTE NÁŠ TÝM

David Novohradsky DSC 2638

David Novohradský

David přináší obrovské zkušenosti v oblasti databázového marketingu, analýzy dat, datové vědy (AI&ML), CRM, automatizace marketingu a přímého marketingu.

Dozvědět se více

Please provide your contact information to continue.

Before submitting your information, please read our Privacy Policy as it contains detailed information on the processing of your personal data and how we use it.